Peter Axel Nielsen

Professor i human-centred computing ved Institut for Datalogi, Aalborg Universitet. Peter har forsket i digitalisering, vidensledelse, anvendelse af IT og business cases, innovations- og udviklingsprocesser gennem de seneste 30 år. Peters forskning har altid været i tæt samarbejde med virksomheder og offentlige organisationer og han har gennem alle årene også undervist og rådgivet i IT i virksomheder og kommuner.

Kurser

Peter Axel Nielsen

Peter Axel Nielsen

PROFESSOR, AAU