Brit Ross Winthereik

Brit Ross Winthereik er professor på IT Universitetet i København og digital vismand. Hendes ph.d. fra Erasmus University Rotterdam omhandler elektronisk patientjournal i Europa. Hendes igangværende forskning omhandler digitalisering af den offentlige sektor. Hun er særligt interesseret i de mange forskellige måder, hvorpå big data og data infrastrukturer får værdi i praksis. Brit leder forskningsprojektet Data as Relation: Governance in the age of big data. Sammen med en kollega leder hun det Velux støttede projekt Velfærd efter Digitalisering. Hun er medstifter af the Danish Association for Science and Technology Studies (DASTS) og af ETHOS Lab på ITU, som eksperimenterer med kvalitative dataindsamlingsmetoder og fortolkende analyse. Hun har udgivet artikler og bogkapitler om standardisering, implementering og evaluering af IT og hendes forskning om monitorering og evaluering i globale udviklingsprojekter er udkommet på MIT Press.

Kurser

Brit Ross  Winthereik

Brit Ross Winthereik

Professor ved IT Universitetet, digital vismand, forskningsleder