Læs uddrag: Digital Transformation - 10 evner din organisation skal mestre og 3 som du har brug for

Læs uddrag: Digital Transformation - 10 evner din organisation skal mestre og 3 som du har brug for
Låst indhold - køb adgang for at se indhold.

Læs uddrag af 'Digital Transformation - 10 evner din organisation skal mestre og 3 som du har brug for' her.

Er du interesseret i at læse  'Digital Transformation - 10 evner din organisation skal mestre og 3 som du har brug for' som enten e-bog og trykt bog er den tilgængelig hos DJØFs forlag her.  

Den digitale og teknologiske udvikling kræver nye måder at tænke og lede på, og det er evnen til at omstille sig og søge bedre løsninger for kunder og borgere, der er det centrale. Ikke teknologierne i sig selv.

Denne nye og opdaterede 2. udgave af bogen indeholder nu også generation 5, og tilføjer dermed et yderligere modenhedsniveau af digital modenhed.

Generation 5 betyder også en række ændringer af hvad din organisation og du som leder skal mestre og forhold til den første udgave er der en række ændringer, først og mest tydeligt er der kommet tre nye kapitler til, som handler om dit personlige lederskab i en tid, hvor krav og forventninger fra kunder, borgere, samarbejdspartnere, medarbejdere og samfundet som sådan, ændrer ledelsesrollen på en række områder.

Samtidig er alle de 10 evner fra den første bog opdaterede i lyset af generation 5 og hele bogen er gennemskrevet og opdateret, for at give plads til mere fokus på kompetencer, arbejdet med data og mulighederne med eksempelvis kunstig intelligens.

Pernille Kræmmergaard bruger sin mere end 20 års forskning, teoretiske viden og praktiske erfaring fra hundredvis af kurser med offentlige organisationer og private virksomheder i bogen, der er tænkt som en brugsbog til ledere på alle niveauer.

Bogen rummer masser af danske eksempler og cases og giver praksisnære råd til, hvad ledere skal være opmærksomme på i arbejdet med digital transformation. 

Til 2. udgave er der samtidig udviklet et helt nyt selvevalueringsværktøj, Det Digitale Ledelseshjul, der giver dig mulighed for at evaluere dine egne ledelsesmæssige styrker og svagheder i forhold til de 10 + 3 evner, der beskrives i bogen. Du kan finde link til det nye værktøj her.

1. UDGAVE NOMINERET TIL ÅRETS LEDELSESBOG 2018

'En anden dagsorden, der også er allestedsnærværende, er den digitale. Mange bøger om digitalisering bliver dog ofte blot til en præsentation af nye strategier som AR, VR, AI, 3D-print og så videre. Bogen "Digital transformation - 10 evner din organisation skal mestre", går et spadestik dybere og opfordrer til digital transformation. Pernille Kræmmergaard trækker på mange års erfaring med IT og digitalisering. Hun formår at tydeliggøre skellet mellem blot at sætte strøm til det, organisationen gør i forvejen, og så at gennemgå en egentlig digital transformation. Samtidig oplister hun ti konkrete evner, du som leder bør mestre for at være klar til en digital transformation. Bogen er vigtig, fordi digitalisering er umuligt at komme uden om, men kan være svært at gøre håndgribeligt. Det hjælper denne bog til.'

Jesper Dalgaard Pøhler, Redaktør, Lederne

'Det er en fantastisk bog. Let at gå til, relevant på alle ledelsesniveauer, gode eksempler til refleksion. Man mærker, der ligger stor viden og flid bag. Jeg kan kun anbefale bogen, den kan bruges til mange formål, stiller helt skarpt på den digitale og teknologiske udvikling og hvad det kræver at følge med. Læs den, inden du er kommet bagud.'

Lilian Mogensen, tidl. koncerndir. ATP og Udbetaling Danmark