Digital forståelse

Låst indhold - køb adgang for at se indhold.

Digital forståelse

Den øgede digitalisering og de nye digitale muligheder ændrer samfundets forventninger til det at være en offentlig myndighed og stiller nye krav til måden, vi arbejder på såvel internt og eksternt, vores services og vores interne processer.

Hvilke kompetencer kræver det af mig som medarbejder, at sætte den digitale udvikling i spil i forhold til mine arbejdsopgaver? Hvad betyder det at have et digitalt mindset? Hvordan kan jeg være med til at sætte de nye globale og teknologiske muligheder i spil inden for mit arbejdsfelt? Hvilke metoder og processer kan understøtte mig i forhold til den digitale omstilling, der finder sted i samfundet og i Erhvervsministeriet?

Kan du nikke genkendende til disse spørgsmål, er kurset noget for dig.

Målgruppen

Kurset er for medarbejdere, der ønsker at vide mere om den digitale omstilling, der finder sted i disse år og få metoder og perspektiver i forhold til, hvordan man, som medarbejder, kan være medspiller i forhold til at gribe de muligheder, som den globale og teknologiske udvikling giver.

Som deltager skal du have lyst til at udfordre din egen praksis. Undervejs i forløbet får du mulighed for at arbejde med konkrete opgaver fra din hverdag.

 

 

Kurset kommer ind på følgende områder

  • Digital transformation
  • Organisatoriske kompetencer til digital transformation
  • Brugeren i centrum for digitale løsninger – ude-fra-ind perspektiv
  • Digital selvbetjening og brugervenlighed
  • Agilitet, implementering og gevinstrealisering

 

Deltageren får indsigt i og forståelse for digital transformation, og hvad den giver af muligheder og stiller af ændrede krav til organisationer og medarbejdere. Derudover introduceres deltagerne for forskellige begreber og metoder og der vil blive gennemført praktiske øvelser, hvor de forskellige metoder sættes i anvendelse.

 

 

Undervisningsform

Kursusforløbet består af 2 kursusdage (med et par ugers mellemrum), hvor deltagerne får koncentreret undervisning.

  • Første kursusdag kredser om, hvad digital transformation er og hvilke forandringer og udfordringer det stiller organisationer overfor generelt og inden for Erhvervsministeriets områder specifikt. Formålet er, at deltagerne bliver ”forstyrret”. Samtidigt præsenteres hvilke kompetencer, det er vigtigt, at organisationer besidder for at stå sig godt i digital transformation og slutteligt hvilke kompetencer det kræver af medarbejdere.
  • Anden kursusdag fokuserer på at opnå konkrete kompetencer, og præsenterer deltagerne for en række værktøjer og metoder, der kan bringes i anvendelse i egen praksis. Der arbejdes blandt andet med begreber som agilitet, ude-fra-ind perspektiv, brugervenlighed, implementering og gevinstrealisering.

Undervisningen vil begge dage veksle mellem faglige indlæg med et teoretisk afsæt, plenumdiskussioner og øvelser. På begge dage vil deltagerne blive bedt om at forholde sig til indlæggenes indhold i forhold til egen praksis og arbejde med konkrete metoder og værktøjer.

Kursusansvarlig og underviseren

Seniorforsker ved Digitaliseringsinstituttet Anja Reinwald.

Andre undervisere vil være Børge Kristensen, Copenux, Anette Dybdal Fenger, Søfartsstyrelsen, Mads Bonde Clausen, MindlabElementer


Dag 1: Torsdag den 15. november

Starter d. 15 november 2018


Dag 2: Fredag den 6. december

Starter d. 06 december 2018


KØB ABONNEMENT
  • Sikker betaling gennem ePay A/S
  • Support alle ugens dage kl. 9-16
  • Afspil på computer, telefon eller tablet

Om

Anja Reinwald

Anja Reinwald

SENIORFORSKER, DIGITALISERINGSINSTITUTTET


Anja er uddannet cand.scient.adm og har en ph.d.-grad i ledelse af informationssystemer. Hun interesserer sig for og forsker i hvad digitalisering og digital transformation betyder for en organisation og dens medarbejdere. Hun har solid erfaring som indlægsholder og kursusleder på en række både digitale og fysiske forløb om digital transformation bl.a. hos Erhvervsministeriet, Dansk Magisterforening og på Digitaliseringsinstituttets Diplomclass. Anja er optaget af hvordan teori og nye begreber kan medvirke til mere nuancere forståelse og løbende tilpasning af egen praksis.