Datadreven Ledelse

Datadreven Ledelse
Låst indhold - køb adgang for at se indhold.

 

Kunstig intelligens fylder meget i debatten omkring fremtidens samfund og organisationer. Samtidig er data af mange udråbt som ’det nye guld’, hvilket for det utrænede øre lyder som om, at det er nemt at bruge data og skabe værdi. Det er langt fra tilfældet. Det kræver viden, kompetencer, organisering, ledelse og investeringer at få viden og positive effekter ud af data. Og samtidig melder der sig en masse spørgsmål omkring etik og gennemsigtighed i dataanvendelse, som vi skal være opmærksomme på hvis data skal skabe værdi for organisationen, medarbejdere, og kunder eller borgere.

Tidspunkt:

Den 4. og 5. november 2019

Lokation:

Comwell Kongebrogaarden, Kongebrovej 63, 5500 Middelfart (Kurset afvikles som internat inkl. overnatning)

Formål:

Dette kursus har til formål at klæde dig bedre på som leder i en verden, hvor det digitale transformerer virksomheder og organisationer og ledere derfor både skal kunne optimere på driften og udforske nye muligheder samtidig. Kurset hjælper dig også til at tage et oplyst medansvar for værdiskabelse i en verden hvor kunstig intelligens er noget man som organisation skal forholde sig til.

Kursusansvarlige:

Brit Ross Winthereik, professor ved IT Universitetet, digital vismand, forskningsleder

Pernille Kræmmergaard, fhv. professor ved AAU og IT Universitetet, digital vismand, direktør


KØB ABONNEMENT
  • Sikker betaling gennem ePay A/S
  • Support alle ugens dage kl. 9-16
  • Afspil på computer, telefon eller tablet

Om underviserne

Brit Ross  Winthereik

Brit Ross Winthereik

Professor ved IT Universitetet, digital vismand, forskningsleder


Brit Ross Winthereik er professor på IT Universitetet i København og digital vismand. Hendes ph.d. fra Erasmus University Rotterdam omhandler elektronisk patientjournal i Europa. Hendes igangværende forskning omhandler digitalisering af den offentlige sektor. Hun er særligt interesseret i de mange forskellige måder, hvorpå big data og data infrastrukturer får værdi i praksis. Brit leder forskningsprojektet Data as Relation: Governance in the age of big data. Sammen med en kollega leder hun det Velux støttede projekt Velfærd efter Digitalisering. Hun er medstifter af the Danish Association for Science and Technology Studies (DASTS) og af ETHOS Lab på ITU, som eksperimenterer med kvalitative dataindsamlingsmetoder og fortolkende analyse. Hun har udgivet artikler og bogkapitler om standardisering, implementering og evaluering af IT og hendes forskning om monitorering og evaluering i globale udviklingsprojekter er udkommet på MIT Press.

Pernille Kræmmergaard

Pernille Kræmmergaard

DIREKTØR, DIGITALISERINGSINSTITUTTET, TIDLIGERE PROFESSOR


Pernille Kræmmergaard er uddannet cand.merc. og har en ph.d.-grad i Teknologisk og Organisatorisk forandring. Foruden grundlægger af Digitaliseringsinstituttet, er hun bl.a. digital vismand, tidligere professor og medlem af Rigsrevisionens eksterne evaluatorgruppe, medlem af diverse tænketanke om digital ledelse og en flittig anvendt foredragsholder i offentlige og private organisationer. Hun har i mere end 20 år forsket i hvordan virksomheder og organisationer skaber værdi med teknologi og IT, og har mange års undervisningserfaring fra diverse Kandidat og Masteruddannelser, udgivet mere end 100 publikationer i både internationale og nationale tidsskrifter og senest bogen ”Digital transformation – 10 evner din organisation skal mestre og 3 som du har brug for”. Hun har en passion for, at teori kan og skal gøre en forskel i praksis.